fbpx

Safe steps là dịch vụ xử lý khủng hoảng do bạo lực gia đình, hoạt động 24/7 của Victoria.

Đây là dịch vụ qua điện thoại.

Đường dây hỗ trợ khủng hoảng của chúng tôi được giải đáp bởi các Chuyên gia chuyên Hỗ trợ về Khủng hoảng do Bạo lực Gia đình được đào tạo chuyên sâu, giàu kinh nghiệm và giàu lòng nhân ái.

Thời gian hoạt động của Safe Steps?

Safe Steps hoạt động 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm.

Quý vị có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào vào ban ngày hoặc ban đêm qua số 1800 015 188.

Ai có thể gọi cho Safe Steps?

Bất kỳ ai lo lắng về sự an toàn của họ ở nhà – hoặc sự an toàn của người khác – có thể gọi cho Safe Steps.

Safe Steps hỗ trợ mọi người ở mọi lứa tuổi, giới tính, xu hướng tính dục, khả năng hoặc tình trạng nhập cư.

Safe Steps có thể làm gì cho tôi?

Chúng tôi cung cấp thông tin và hỗ trợ về bạo lực gia đình, lập kế hoạch an toàn và đánh giá nguy cơ cũng như khả năng có chỗ ở trong thời kỳ khủng hoảng.

Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ tài chính và vật chất, hỗ trợ an toàn cho vật nuôi và bênh vực, trợ giúp tại tòa án, cũng như hỗ trợ người khuyết tật thông qua Disability Family Violence Crisis Response Initiative (Sáng kiến Ứng phó với Khủng hoảng do Bạo lực Gia đình với Người khuyết tật) của chúng tôi.

Điều gì xảy ra khi tôi gọi cho Safe Steps?

Đầu tiên, quý vị sẽ nghe một đoạn ghi âm giải thích:

  • tất cả các cuộc gọi đều được ghi âm lại
  • nếu quý vị đang gặp nguy hiểm tức thời, vui lòng gọi Ba Số Không (000)
  • cuộc gọi này sẽ được trả lời bởi Chuyên gia Hỗ trợ về Khủng hoảng do Bạo lực Gia đình
  • cách để có thông dịch viên cho cuộc gọi này.

Sau đó, cuộc gọi của quý vị sẽ được Chuyên gia Hỗ trợ về Khủng hoảng do Bạo lực Gia đình trả lời.

Quý vị cũng có thể chọn để lại tin nhắn qua hộp thư thoại và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị.

Quý vị cũng có thể sử dụng Web Chat (Trò chuyện trên mạng) để nhắn tin với Chuyên gia Hỗ trợ về Khủng hoảng do Bạo lực Gia đình. Kiểm tra trang mạng của chúng tôi tại Safesteps.org.au

Đường dây xử lý khủng hoảng của chúng tôi có thể bận, nhưng hãy nhớ rằng chúng tôi sẽ trả lời cuộc gọi của quý vị.

Tôi cần thông dịch viên

Quý vị có thể gọi đường dây xử lý khủng hoảng theo số 1800 015 188 hoặc gửi email cho chúng tôi safesteps@safesteps.org.au hoặc nhắn tin cho chúng tôi trên Web Chat (Trò chuyện qua mạng) Safesteps.org.au. Chúng tôi cần biết: 

  • ngôn ngữ của quý vị
  • số điện thoại để liên hệ với quý vị
  • thời điểm an toàn để gọi cho quý vị.

Vui lòng gọi Ba Số Không (000) nếu quý vị đang gặp nguy hiểm tức thời